3/8/2012 5:28:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Theo quyết định số 960 QĐ/ĐHTL, 961 QĐ/ĐHTL, 962 QĐ/ĐHTL ra ngày 13 tháng 9 năm 2007 của Trường Đại học Thủy Lợi về việc điểm chuẩn xét tuyển NV2 kỳ thi tuyển sinh CĐ, ĐH chính quy năm 2007, Hội đồng tuyển sinh CĐ, ĐH chính quy năm 2007 đã phê duyệt điểm chuẩn nguyện vọng 2 vào Trường Đại học Thủy Lợi như sau:
Theo quyết định số 960 QĐ/ĐHTL, 961 QĐ/ĐHTL, 962 QĐ/ĐHTL ra ngày 13 tháng 9 năm 2007 của Trường Đại học Thủy Lợi về việc điểm chuẩn xét tuyển NV2 kỳ thi tuyển sinh CĐ, ĐH chính quy năm 2007, Hội đồng tuyển sinh CĐ, ĐH chính quy năm 2007 đã phê duyệt điểm chuẩn nguyện vọng 2 vào Trường Đại học Thủy Lợi như sau:

1. Phê duyệt điểm chuẩn nguyện vọng 2 vào hệ Cao đẳng tại Hà Nội (TLA – C65)

Đối với học sinh phổ thông, khu vực 3

Hệ

Mã Trường/ Cơ sở

Điểm chuẩn

Cao đẳng

Tại Hà Nội (TLA – C65)

17.5

Danh sách 82 thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 vào hệ Cao đẳng tại Trường Đại học Thuỷ lợi

2. Phê duyệt điểm chuẩn nguyện vọng 2 vào Cơ sở 2 – Đại học Thuỷ lợi (TLS)

Đối với học sinh phổ thông, khu vực 3:

a. Điểm chuẩn vào Trường:

Hệ

Mã Trường/ Cơ sở

Điểm chuẩn

Đại học

Tại Cơ sở II (TLS) – TP. Hồ Chí Minh

16.5

b. Điểm chuẩn vào các ngành tại Cơ sở 2:

TT

Ngành

Mã ngành

TLS

01

Kỹ thuật công trình

101

19.0

02

Kỹ thuật tài nguyên nước

102

16.5

03

Công nghệ thông tin

106

16.5

04

Cấp thoát nước

107

16.5

Những thí sinh đủ điểm chuẩn vào Trường nhưng không đủ điểm vào ngành Kỹ thuật công trình được xếp sang học ngành Kỹ thuật tài nguyên nước và Cấp thoát nước.

Danh sách 308 thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 vào Cơ sở 2 – Đại học Thuỷ lợi

3. Phê duyệt điểm chuẩn nguyện vọng 2 vào hệ Cao đẳng chính quy tại Trung tâm ĐH2 Trường Đại học Thuỷ lợi

Đối với học sinh phổ thông, khu vực 3 như sau:

Hệ

Mã Trường/ Cơ sở

Điểm chuẩn

Cao Đẳng

Tại TT ĐH 2 (TLS) – Ninh Thuận

12.0

Danh sách 66 thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 vào hệ Cao đẳng tại Trung tâm ĐH2 – Đại học Thuỷ lợi

4. Lịch nhập học các ngành đối với các thí sinh trúng tuyển NV2


TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Các tin khác