Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Đề tài "Nghiên cứu đề xuất các giải pháp ổn định các cửa sông ven biển miền Trung - PGS.TS Lê Đình Thành

Đề tài "Nghiên cứu đề xuất các giải pháp ổn định các cửa sông ven biển miền Trung

Đề tài "Nghiên cứu, dự báo diễn biến bồi lắng, xói lở lòng dẫn sông Đồng Nai - Sài Gòn dưới tác động của hệ thống công trình chống ngập úng và cải tạo môi trường cho khu vực Thành phố Hồ Chí Minh - GS.TS. Vũ Thanh Te

Đề tài "Nghiên cứu, dự báo diễn biến bồi lắng, xói lở lòng dẫn sông Đồng Nai - Sài Gòn dưới tác động của hệ thống công trình chống ngập úng và cải tạo môi trường cho khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài "Nghiên cứu giải pháp Thủy Lợi cải tạo, phục hồi và bảo vệ vùng đất có vấn đề phục vụ phát triển kinh tế - xã hội dải ven biển đồng bằng Bắc Bộ - PGS.TS. Trần Viết Ổn

Đề tài "Nghiên cứu giải pháp Thủy Lợi cải tạo, phục hồi và bảo vệ vùng đất có vấn đề phục vụ phát triển kinh tế - xã hội dải ven biển đồng bằng Bắc Bộ

Đề tài "Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp KHCN đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn đê - GS.TS. Ngô Trí Viềng

Đề tài "Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp KHCN đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn đê

Đề tài "Nghiên cứu giải pháp khai thác sử dụng hợp lý nguồn nước tương thích các kịch bản phát triển công trình ở thượng lưu để phòng chống hạn và xâm nhập mặn ở Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL" - GS.TS Nguyễn Quang Kim

Đề tài "Nghiên cứu giải pháp khai thác sử dụng hợp lý nguồn nước tương thích các kịch bản phát triển công trình ở thượng lưu để phòng chống hạn và xâm nhập mặn ở Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL"

Đề tài "Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xóa các khu chậm lũ sông Hồng, sông Đáy và sông Hoàng Long" - GS.TS. Hà Văn Khối

Đề tài "Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xóa các khu chậm lũ sông Hồng, sông Đáy và sông Hoàng Long"