3/8/2012 3:10:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Để chuẩn bị và tổ chức đón Xuân mới Tân Mão năm 2011 trên địa bàn TP đảm bảo an toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh, đồng thời tạo không khi phấn khởi hăng say thi đua trong công tác, lao động, sản xuất và học tập...
Xem thông tin chi tiết bấm vào đây

Các tin khác