3/8/2012 11:59:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Bài diễn văn phát động cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của GS.TS Phạm Ngọc Quý , Bí thư Đảng uỷ - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thuỷ Lợi

Kính thưa các đồng chí!

Dân tộc Việt Nam ta, đất nước ta đã sinh ra chủ tịch Hồ Chí Minh, và chính người đã làm rạng rỡ non sông đất nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh làm rạng rỡ non sông đất nước bởi Người là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người anh hùng giải phóng dân tộc, một danh nhân văn hoá của nhân loại. Người đã đi xa, nhưng để lại cho chúng ta lòng yêu nước chân chính, một đường lối xây dựng và bảo vệ tổ quốc phù hợp với thực tế Việt Nam, một lòng tự hào dân tộc mãnh liệt gắn với tinh thần quốc tế cao cả, và tấm gương đạo đức của Người rất mẫu mực, gần gũi, tiên tiến mà đậm đà truyền thống, quê hương.

Đạo đức Hồ Chí Minh là:

- Trung với nước, hiếu với dân

- Yêu thương con người, sống có nghĩa có tình

- Cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư

- Tinh thần quốc tế trong sáng.

Hồ Chí Minh đã đề ra nguyên tắc xây dựng nền đạo đức mới trong xã hội và chính Người đã suốt đời không mệt mỏi tự rèn luyện mình; giáo dục, động viên cán bộ, Đảng viên nhân dân cùng thực hiện. Đó là:

Nói đi đôi với làm, phải nêu tấm gương về đạo đức

- Xây đi đôi với chống

- Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời

Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương trọn đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người và nhân loại. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của ý chí và nghị lực tinh thần to lớn, vượt qua mọi thử thách, khó khăn để đạt mục đích cách mạng. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, kính trọng nhân dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm lòng của một con người nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu, hết mực vì con người. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường.

Đã bao nhiêu năm nay, trong tâm khảm người Việt Nam, Bác Hồ vĩ đại và gần gũi. Mỗi người cán bộ, Đảng viên, Đoàn viên thanh niên chúng ta đã lấy tấm gương của Bác để soi, để rèn mình, để cống hiến cho đất nước và xây dựng cơ quan, đơn vị mình ngày càng tốt hơn.

Bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế sâu hơn, rộng hơn, chúng ta tiếp thu nền văn minh tiên tiến, nền khoa học công nghệ hiện đại của nhân loại thì việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh càng trở nên hết sức quan trọng.

Ngày 7/11/2006, Bộ Chính trị khoá X đã ban hành chỉ thị 06 – CT/TW về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, hệ thống chính trị bắt đầu từ 3/2/2007 đến hết nhiệm kỳ khoá X, hàng năm sơ kết vào dịp kỷ niệm ngày 19/5. Ban Tư tưởng văn hoá Trung ương đã ban hành hướng dẫn số 11 – HD/TTVH ngày 6/12/2006, Thành uỷ Hà Nội đã có kế hoạch số 20 – KH/TU ngày 18/1/2007 để triển khai cuộc vận động.

Và hôm nay, tại Hội nghị cấp uỷ của toàn Đảng bộ, Đảng bộ trường Đại học Thuỷ lợi chính thức phát động cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với những nội dung:

1         Thành lập Ban chỉ đạo. Tổ chức học tập giáo dục trong cán bộ, Đảng viên, giảng viên, sinh viên với những hình thức thích hợp và hiệu quả.

2         Mỗi người tự liên hệ và góp ý cho đồng chí, đồng nghiệp theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ (các chi bộ do chi uỷ phụ trách; khối cán bộ, giáo viên không là Đảng viên do Công đoàn phụ trách; khối Cựu chiến binh do Hội Cựu chiến binh đảm nhận; khối sinh viên do Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên phụ trách.)

3         Mỗi cán bộ, Đảng viên, giảng viên, sinh viên rèn luyện theo tấm gương đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh bằng:

- Yêu nước, đoàn kết

- Cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư

- Dân chủ và kỷ luật, phục vụ hiệu quả hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, mà trước tiên là thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển Trường Đại học Thuỷ lợi.

- Tích cực hội nhập và hội nhập với kết quả thiết thực.

4         Hàng năm sẽ sơ kết vào dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác.

Với mục đích, ý nghĩa và nội dung trên, Đảng uỷ Trường Đại học Thuỷ Lợi chính thức phát động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, và kêu gọi mọi cán bộ, Đảng viên, giảng viên, đoàn viên thanh niên, sinh viên trường Đại học Thuỷ Lợi, hãy “Đoàn kết – Trí tuệ - Năng động - Đổi mới” thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giai đoạn chuyển đổi của chiến lược phát triển trường Đại học Thuỷ Lợi giai đoạn 2006 – 2020.

Bí thư Đảng uỷ - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thuỷ Lợi

GS.TS Phạm Ngọc Quý

Các tin khác