Error An error has occurred.
Error: is currently unavailable.

7/30/2012 10:43:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Trường Đại học Giao thông vận tải - Cơ sở 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh đang có nhu cầu tuyển dụng một số Giảng viên, cụ thể như sau:
Trường Đại học Giao thông vận tải - Cơ sở 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh đang có nhu cầu tuyển dụng một số Giảng viên, cụ thể như sau:
1. Bộ môn Cầu - Hầm: 01 GV
2. Bộ môn Thủy lực - Thủy văn: 01 GV
 
Chi tiết của thông báo tuyển dụng tại đây.
 
Chúc các bạn thành công.

Các tin khác