5/18/2012 3:02:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
(HNM) - Ngày 7-1, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XV tiếp tục làm việc dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy.

Hội nghị đã nghe Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Phí Thái Bình báo cáo công tác chuẩn bị thành lập các ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện 5 nhiệm vụ chủ yếu, 2 khâu đột phá của TP giai đoạn 2010 - 2015.

Căn cứ vào 5 nhiệm vụ chủ yếu, 2 khâu đột phá (đã được Nghị quyết ĐH lần thứ XV Đảng bộ TP xác định), trong buổi sáng Hội nghị bàn và quyết định xây dựng 9 chương trình công tác thuộc các lĩnh vực, xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, công tác quy hoạch, phát triển nông nghiệp, công tác quốc phòng-an ninh, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công tác CCHC, đấu tranh phòng chống tham nhũng. Theo đó, Thành ủy dự kiến thành lập BCĐ 9 chương trình (mỗi chương trình thành lập 1 BCĐ). BCĐ sẽ tham mưu cho Thành ủy chỉ đạo 5 nhiệm vụ chủ yếu và 2 khâu đột phá bằng các chương trình, kế hoạch, đề án. BCĐ có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện, mặt khác, đề xuất, kiến nghị với TƯ, Thành ủy các cơ chế, chính sách và giải pháp để thực hiện.

Hơn 10 ý kiến thảo luận tại hội trường đều nhất trí số lượng, tên gọi 9 chương trình và khẳng định quyết định của Thành ủy thành lập BCĐ 9 chương trình (thay cho ban chủ nhiệm các chương trình của khóa XIV, nhiệm kỳ 2005-2010) sẽ nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của các thành viên BCĐ. Việc xây dựng 9 chương trình khóa XV có sự kế thừa khóa XIV và rất phù hợp thực tế sau khi mở rộng địa giới hành chính. Các ý kiến cho rằng, cần đề cao vai trò của cơ quan báo chí, nhằm tăng cường tuyên truyền, góp phần vào việc triển khai hiệu quả các chương trình.

Về ý nghĩa, tầm quan trọng của các chương trình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái nhấn mạnh, có việc rất nhỏ (như xử lý ô nhiễm môi trường, rác thải) mà chính quyền phường không điều hành được, nhưng nơi khác vẫn làm được. Điều đó cho thấy, năng lực điều hành của chính quyền còn hạn chế. Chính vì vậy, nhiệm kỳ này Đảng bộ TP rất chú trọng triển khai Chương trình số 1 "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng và đội ngũ đảng viên, hiệu lực điều hành, quản lý của bộ máy chính quyền, chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể nhân dân các cấp".

Thay mặt Thường trực Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp để tổ chức xây dựng các chương trình công tác, bảo đảm yêu cầu, nội dung thiết thực, khả thi và sát với tình hình thực tiễn. Dự kiến, trong tháng 3-2011, sẽ hoàn thành dự thảo đề cương, đến tháng 5 hoàn thành nội dung chi tiết của 9 chương trình công tác.

Tập trung triển khai thắng lợi nghị quyết

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Quang Nghị - UVBCT, Bí thư Thành ủy đã đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo trong năm 2010: Năm 2010, thành phố phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách, phải thực hiện đồng thời nhiều việc lớn, việc khó, nhưng với tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phong cách chỉ đạo, điều hành theo hướng năng động, sáng tạo, tập trung, kiên quyết, dứt điểm, hiệu quả; hướng tới lợi ích thiết thực của người dân..., Thành ủy đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và đạt được những kết quả quan trọng, tạo ra chuyển biến tích cực trên các mặt hoạt động của thành phố.

Nhiệm vụ then chốt là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là tiếp tục thực hiện Chương trình số 02 của Thành ủy, gắn với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đã được triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phát huy dân chủ trong Đảng và cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của xã hội.


Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Công tác củng cố, xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị được coi trọng. Hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở tiếp tục được củng cố, tăng cường, hiệu lực, hiệu quả và chất lượng hoạt động được nâng lên. Lãnh đạo thành phố luôn trân trọng lắng nghe ý kiến góp ý, phê bình của nhân dân, kịp thời bổ sung, điều chỉnh các chủ trương, biện pháp để nâng cao tính hiệu quả, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn. Việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở được coi trọng, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, đồng thuận, thực hiện tốt hơn quyền làm chủ của nhân dân, củng cố thêm lòng tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp của thành phố. Những kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Đó là yếu tố quyết định bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố năm 2010 và cả nhiệm kỳ Đại hội XIV.

Về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạ Để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội và nhiệm vụ chính trị năm 2011, yêu cầu đặt ra cho Đảng bộ thành phố là phải tiếp tục đổi mới đồng bộ, mạnh mẽ hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, cả về nội dung và phương thức lãnh đạo.

Năm 2011, năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015; thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Các cấp ủy đảng, các đồng chí thành ủy viên cần căn cứ vào 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thắng lợi các nhiệm vụ chủ yếu, các khâu đột phá, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố ngay từ những tháng đầu của năm 2011, thiết thực chào mừng Đại hội XI của Đảng. Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và tổ chức đoàn thể cần tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; bảo đảm tốt an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra Đại hội XI của Đảng. Tập trung quan tâm chăm lo tổ chức cho nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Tập trung chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, nhất là người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết. Chỉ đạo bảo đảm hàng hóa phục vụ Tết, tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiên quyết xử lý các trường hợp đầu cơ, tăng giá bất hợp lý; buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là phòng, chống việc sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng các loại pháo… góp phần bình ổn thị trường, kiềm chế lạm phát, bảo đảm để nhân dân Thủ đô đón Tết thật sự an toàn, vui tươi, lành mạnh.

Theo baomoi.com

Các tin khác