4/12/2012 3:31:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
“Giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông là trách nhiệm của mỗi người trong chúng ta”, đó là thông điệp mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng gửi tới đồng chí, đồng bào, những người tham gia giao thông nhân dịp đầu năm mới 2012.

“Giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông là trách nhiệm của mỗi người trong chúng ta”, đó là thông điệp mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng gửi tới đồng chí, đồng bào, những người tham gia giao thông nhân dịp đầu năm mới 2012. Trong năm này, cả nước sẽ đồng loạt tổ chức ra quân thực hiện Kế hoạch hành động "Năm An toàn giao thông 2012", “Thiết lập kỷ cương, trật tự an toàn giao thông trong phạm vi cả nước và chống ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn". Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu và đưa ra thông điệp nêu trên. Thủ tướng đã nêu rõ, tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông đang là một vấn đề bức xúc của xã hội. Từ nhiều năm nay, chúng ta đã triển khai nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông và cũng đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông vẫn còn nghiêm trọng, trung bình mỗi ngày cướp đi sinh mạng của hơn 30 người và làm bị thương hàng chục người khác. Tổn thất này đã trở thành gánh nặng cho nhiều gia đình, người thân và xã hội Việt Nam. Chính vì vậy, Chính phủ đã lấy năm 2012 là "Năm An toàn giao thông", đề ra đồng bộ các biện pháp để tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt nhằm thiết lập kỷ cương, trật tự an toàn giao thông trong phạm vi cả nước và giảm thiểu ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn, đặc biệt là thành phố Hà Nội. Công tác tuyên truyền đóng một vai trò rất quan trọng trong việc thay đổi ý thức của người dân về việc chấp hành luật lệ giao thông nhằm giảm tải và chống ùn tắc giao thông.

Một số văn bản tuyên truyền 
Theo http://vbqppl.mt.gov.vn  (website Bộ Giao thông vận tải)
Tran Mai Anh st
 

 

Các tin khác