11/12/2012 1:43:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
KTĐT - Ngày 15/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.
Theo hướng dẫn, công tác tuyên truyền sẽ tập trung vào những nội dung chính sau: Tuyên truyền, làm rõ các chủ trương kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” của Đảng và Nhà nước ta: Thông báo Kết luận số 92-TB/TW ngày 7/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương về “Tổ chức kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”; Quyết định số 1181/QĐ-TTg ngày 30/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Đề án các hoạt động kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” và Thông tri số 09-TT/TU ngày 27/9/2012, Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 27/9/2912 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”; nhấn mạnh sự cần thiết, ý nghĩa to lớn của việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm sự kiện lịch sử trọng đại này.
Tuyên truyền, khẳng định Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” là sự kiện lịch sử trọng đại và kỳ tích vô song - biểu tượng chiến thắng của bản lĩnh, ý chí và trí tuệ Việt Nam; có giá trị lịch sử và thời đại sâu sắc, góp phần rất quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Tuyên truyền, giáo dục truyền thống, tôn vinh những chiến công của trí tuệ, lòng dũng cảm và ý chí quật cường của dân tộc, quân đội ta nói chung, của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân, quân dân Thủ đô và các tỉnh, thành phố miền Bắc nói riêng; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” của Bộ Quốc phòng, nhất là Quân chủng Phòng không - Không quân, của Thủ đô Hà Nội, các địa phương liên quan như Thành phố Hải Phòng, Thái Nguyên, Phú Thọ,… và của bộ, ban, ngành, địa phương trong cả nước.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền cũng chú trọng về tình cảm và các hoạt động của bạn bè quốc tế dành cho sự kiện lịch sử trọng đại này. Ghi nhận và biểu thị lòng biết ơn của nhân dân ta với sự giúp đỡ của các nước Liên Xô (cũ), Trung Quốc và bạn bè quốc tế.
 
Một số hoạt động kỷ niệm chính:

- Phối hợp tổ chức tốt Lễ mít-tinh kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” cấp Nhà nước.

- Tổ chức bồi dưỡng báo cáo viên, tuyên truyền viên để tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô về chiến thắng 12 ngày đêm (từ ngày 18 đến ngày 30) tháng 12/1972; tổ chức tuyên truyền trong hệ thống chính trị, nhất là trong đối tượng học sinh, sinh viên, thanh niên, các đơn vị quân đội thuộc Quân khu Thủ đô.

- Tổ chức mít-tinh, gặp mặt, giao lưu, tọa đàm với các nhân vật, nhân chứng lịch sử 12 ngày đêm tháng 12/1972;  tham quan Bảo tàng cách mạng, Bảo tàng chiến thắng B.52, Bảo tàng phòng không - không quân và các di tích lịch sử chiến thắng B.52; tham gia cuộc thi tìm hiểu truyền thống 40 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

- Tổ chức Lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm phố Khâm Thiên (Hà Nội) và các hoạt động giao lưu văn hóa - nghệ thuật, hội thảo khoa học, triển lãm ảnh - chuyên đề về Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

- Tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, tặng quà, hỗ trợ giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có công, nhất là các gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia Chiến thắng 12 ngày đêm tháng 12 năm 1972. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi các đồng chí cựu chiến binh, sĩ quan quân đội tiêu biểu và một số đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn Thủ đô.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao tại một số điểm trên địa bàn thành phố; tuyên truyền, cổ động trực quan về chiến thắng 12 ngày đêm tháng 12/1972 (treo cờ Tổ quốc, băng-rôn, pa-nô, khẩu hiệu tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, khu trung tâm thành phố, các quận, huyện, thị xã,…)

- Tiếp tục sửa chữa, nâng cấp, bảo tồn các di tích lịch sử chiến thắng B.52, Bảo tàng chiến thắng B.52 và các di tích cách mạng. Gắn biển di tích tại các điểm máy bay B.52 rơi.

Đề cương tuyên truyền 40 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không". Xem tại đây.

Các tin khác